Czym jest coaching?

Coaching to proces, w trakcie którego pracujesz nad sobą, swoim życiem, swoimi relacjami, wybraną sferą zawodową czy jakimkolwiek innym celem, który jest dla Ciebie ważny. Bardzo często klienci określają proces coachingu mianem „ogarnięcia życia”, „znalezienia siebie”, „poznania siebie”, „poznania co tak naprawdę lubię i co jest dla mnie ważne”, czy”wyznaczenia ścieżki rozwoju zawodowego”. Moją rolą, jako Twojego coacha, jest wsparcie Cię w tym procesie i towarzyszenie w Twoim odkrywaniu siebie, uczeniu się, docieraniu do szczytowych możliwości, maksymalizacji potencjału, doskonalenia umiejętności, ulepszania działań i stawania się takim, jakim/jaką chcesz się stać. Poprzez dobór odpowiednich pytań, wykorzystanie adekwatnych narzędzi i uważność będę Cię wspierać w odkrywaniu siebie, rozwijaniu silnych stron, pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu własnych ograniczeń.

Pomogę Ci zdefiniować siebie tu i teraz, określić cele rozwojowe oraz znaleźć możliwe ścieżki ich osiągnięcia (określić Plan Działania).

Co może dać coaching?

– wiedzę na temat tego co jest w Twoim życiu ważne;
– pełną świadomość posiadanego potencjału;
– nowe spojrzenie na różne sytuacje;
– nabycie umiejętności podejmowania decyzji – pewność decyzji;
– pobudzenie kreatywności;
– zmianę ograniczających przekonań;
– wzrost motywacji i chęci podejmowania nowych wyzwań – proaktywność;
– świadomość celów i potrzeb;
– życie w zgodzie z własnym systemem wartości;
– zwiększenie zaradności i elastyczności;
– rozwój kompetencji zawodowych i kariery;
– przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – powrót co stanu równowagi;
– poczucie spełnienia.

(Na podstawie „Coaching” A. Cywińska, S. Majewska, K. Pępiak-Kowalska, E. Szwec oraz International Coach Federation)

Po co Ci coaching?

W coachingu zakładamy, że w każdym z nas są odpowiedzi i rozwiązania, a coach pomaga klientowi w dotarciu do nich. Każdy z nas posiada potencjał i talenty, które mogą pomóc w realizowaniu życiowych celów i myśli a rolą coacha jest pomoc klientowi w ich odnalezieniu. Coaching pomaga w poszerzeniu samoświadomości i poczuciu odpowiedzialności za swoje życie.

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest terapią. W coachingu przeszłość nie ma znaczenia. Nie mamy już na nią wpływu i nie jesteśmy w stanie jej zmienić. W coachingu punktem wyjścia do zmian jest teraźniejszość i to co możemy zrobić aby wpłynąć na swoje przyszłe życie i ukształtować je tak, jak byśmy tego chcieli.

coaching

Rola coacha

Coach zadaje pytania, stymuluje do myślenia, prowokuje zmiany, pobudza kreatywność i wspiera klienta w realizacji jego celów. Coach to towarzysz zmiany w życiu klienta. Posiada wachlarz narzędzi, które pomagają klientowi w określeniu ważnych dla klienta celów i pracy nad ich realizacją. Rozmowa z coachem przypomina rozmowę z przyjacielem, jest różni się tym, że w tym procesie całość rozmowy skupia się na kliencie.

Proces coachingowy trwa zazwyczaj od 6-10 sesji, w zależności od zaawansowania klienta i tematyki z jaką przychodzi.

Artykuły :