Zysk z wartościami

Działalność gospodarcza, z definicji jest działalnością nastawioną na zysk. Jest to oczywiste dla wszystkich uczestników życia biznesowego – musimy zarabiać pieniądze, by móc realizować swe cele, wynagradzać pracowników i współpracowników oraz angażować się społecznie. Kluczem do sukcesu każdej działalności jest więc trafne określenie celu i dobór odpowiednich metod i narzędzi, dzięki którym zostaną one osiągnięte.

To co dla mnie, jako eksperta strategicznego i doradcy biznesu, jest najważniejsze, to przekonanie, że każdy biznes budowany jest w odpowiedzi na jakąś konkretną potrzebę i w oparciu o określone wartości. Mówimy więc o misji, wizji i systemie wartości. Niestety, moje doświadczenia pracy z biznesem pokazują, że niewielu przedsiębiorców myśli o swojej firmie poprzez pryzmat jej wartości. Ciągle niewielu pracodawców potrafi określić wartość jaką jego firma niesie dla pracowników, klientów czy otoczenia społecznego, a to jest przecież podstawą budowy jakiejkolwiek strategii działania i komunikacji!!

Trudno jest zbudować wiarygodną markę, produkt, budować więzi wewnętrzne i zewnętrzne, gdy nie posiada się przekonania i świadomości tego co jest dla mnie i mojego biznesu najważniejsze!

Co proponuję?

Moja propozycja dla biznesu jest kompleksowa i opiera się w całości na przekonaniu, że dobrze prosperujący biznes to odpowiedzialny biznes. Odpowiedzialność definiuję tu jako uważność na interesariuszy firmy i budowanie siły firmy poprzez siłę wartości jakie sobą reprezentuje. W biznesie sferę tę traktuję kompleksowo:

– pomagam wydobyć i wypracować odpowiednie zasady, mechanizmy, systemy, procedury (warsztaty, treningi indywidualne z kadrą zarządzającą i pracownikami w zakresie budowanie wspólnych systemów wartości i odpowiedzialności);
– pomagam opracować niezbędne dokumenty, w tym strategie, odpowiadające potrzebom indywidualnych zespołów i dopasowane do oczekiwań firmy;
– pomagam zaplanować narzędzia wdrożeniowe i przeprowadzić firmę przez cały proces wdrożenia zmian (warsztaty, treningi indywidualne i grupowe, budowanie wspólnoty zespołu, plany komunikacyjne, coaching);
– pomagam tworzyć spójne strategie brandingu, podpowiadam jak zbudować wiarygodną markę w oparciu o potrzeby jasno zdefiniowanych klientów;
– i co najważniejsze, pomagam zbudować i utrzymać fajny zespół, mający dobre relacje bo BIZNES TO LUDZIE i każde zachowanie ludzi zawsze przekłada się na sposób funkcjonowania firmy, w której pracują!

Pracuję z wykorzystaniem metody Design Thinking – jestem certyfikowanym Moderatorem Design Thinking.

Czym jest idea Społecznej Odpowiedzialności i jak możesz ją wdrożyć w swojej firmie?

Definicja Komisji Europejskiej mówi, że Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (SOB) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach działań na rynku, a także w stosunkach z różnymi grupami interesariuszy.

Mamy więc tu na uwadze fakt, że SOB  dotyczy tego co firmy mogą zrobić, a nie tego, co muszą;  mówimy więc o dobrowolnych działaniach, a nie wymogach prawnych; i sposobach, jakimi przedsiębiorstwo może uzyskać wartość dodaną poprzez uwzględnienie społecznych lub ekologicznych aspektów swojej działalności. SOB dotyczy 4 obszarów:

– relacji ze środowiskiem naturalnym;
– relacji z klientami kontrahentami;
– relacji z otoczeniem społecznych (środowisko lokalne);
– relacji z pracownikami;

Planując działania zgodne z ideą SOB warto zastanowić się jakie wartości, które na co dzień realizujemy w swojej firmie wspierają wymienione wyżej sfery. które są najważniejsze? Jakie są jeszcze ważne z punktu widzenia nas samych? Zapytaj też swoich interesariuszy co dla nich jest ważne oraz jakie są ich oczekiwania i potrzeby. Następnie zaplanuj i zaimplementuj!

Potrzebujesz pomocy, dobrej rady, wsparcia? Zadzwoń – z chęcią pomogę Ci to wszystko zaplanować i wykonać!

Artykuły: