Oferuję Ci Drogi Rodzicu i Nauczycielu warsztaty, poradnictwo indywidualne i wsparcie.

Wszystko co robię zawsze wiąże się z wartościami, etyką, poczuciem współodpowiedzialności, uważnością i otwartością na drugiego człowieka. W takim duchu prowadzę też różne formy wsparcia dla dzieci i ich opiekunów oraz dla młodzieży stawiającej pierwsze kroki na rynku pracy.

Pierwsza i najważniejsza zasada, która mi przyświeca brzmi „Dziecko to człowiek, tylko mniejszy, więc traktuj go tak jakbyś sam chciał być traktowany drogi rodzicu”. Każdy z nas rodzi się z określonymi, niezbywalnymi cechami: potrzebami, zainteresowaniami, postawami, emocjami i zdolnościami (talentami), które stanowią trzon naszej osobowości. Ich zalążki w nas są dziedziczone wraz z genami przekazywanymi przez rodziców. Cała ogromna reszta naszej osobowości, w tym podtrzymywane postawy, system wartości czy style zachowań kształtowane są w procesie wychowawczym, w procesie poznania i uczenia się. To właśnie jakość wychowania i zdobyte doświadczenia kształtują naszą postawę wobec życia i otaczających nas ludzi. Wychowanie, w pierwszej fazie rozwoju dzieci odbywa się przede wszystkim w domu oraz placówkach typu żłobek, przedszkole i szkoła. To tam kształtują się postawy i zestawy wartości, dlatego tam też pracuję i pomagam. Szczególną rolę przypisuję pracy w szkołach, gdzie niezbędna jest efektywna praca z dziećmi, tak by odkryć ich potencjał i predyspozycje oraz pomóc w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej.

Dlatego właśnie to w jaki sposób zachowujemy się w stosunku do naszych dzieci, to w jaki sposób wpajamy im wartości i zaszczepiamy ciekawość świata będzie później skutkowało tym, na jakich ludzi wyrosną. Wierzę, że każdy rodzic/opiekun chce by jego dziecko wyrosło przede wszystkim na „dobrego człowieka”, choć każdy z nas różnie to „dobro” rozumie.

Juul, Porozumienie bez Przemocy, Pozytywna Dyscyplina, Ocenianie kształtujące

Pracuję w duchu Porozumienia bez Przemocy, porad Jespera Juula i zasad pozytywnej dyscypliny. O przyjazności szkoły, w mojej ocenie decyduje stopień otwartości na włączenie choćby elementów oceniania kształtującego – dlatego też bardzo cenię sobie tę metodę pracy z uczniem i bardzo ją promuję.

Poniżej kilka przykładów zajęć jakie oferuję:

– Odkrywanie i rozwijanie talentów u dzieci

– Jak rozmawiać z dziećmi by one chciały Cię słuchać

– Skoki rozwojowe – co to? dlaczego? skąd się bierze konkretne zachowanie?

– Motywacja – jak wesprzeć motywację wewnętrzną

– Efektywne i angażujące techniki pracy z grupą różnorodną

– Mediacje rówieśnicze

– Wdrażanie oceniania kształtującego

– Wartości w pracy nauczyciela

– ABC przedsiębiorczości

– doradztwo zawodowe w placówce edukacyjnej i w domu

– doradztwo edukacyjne – odkrywanie potencjału i predyspozycji

Rodzina

Jeżeli nie znalazłaś/znalazłeś powyżej tego czego aktualnie potrzebujesz, napisz lub zadzwoń! Z chęcią Ci pomogę, podpowiem, wesprę!

Artykuły: