Praca marzeń – czyli jaka?

Jestem przekonana, że każdy z nas może zdobyć pracę marzeń w firmie marzeń. Moja praca z klientem polega na poprowadzeniu klienta tak, by znalazł on odpowiedź na pytanie co dla niego oznacza „ta praca i firma marzeń” a następnie pomoc mu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, znalezieniu potencjalnych pracodawców i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. W procesie budowania własnej ścieżki kariery najbardziej wartościowa jest wiedza i przekonanie, kim jestem, dokąd chcę iść i co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy.

„Jeżeli szukanie pracy potraktujesz kompleksowo i zadbasz nie tylko o znalezienie zatrudnienia, ale o równoczesne doskonalenie jedności ciała i duszy, to możesz mieć nadzieję, że na końcu swojej drogi powiesz sobie: „Teraz moje życie ma głęboki sens. Znalazłem nie tylko wymarzoną pracę; odkryłem swoją Misję, rację mojego bytu, tu na tej Ziemi.” R. N. Bolles

doradztwo zawodowe

Jakiego koloru jest Twój spadochron?”

Richard N. Bolles, w swej książce „Jakiego koloru jest Twój spadochron” ukuł definicję „Life-Changing-Job-Hunt” („szukanie pracy, która odmieni Twoje życie”). Metoda ta zakłada, że w procesie szukania pracy klient nie tylko identyfikuje i opisuje umiejętności, które posiada, ale skupia się na tych, które przynoszą mu najwięcej radości i satysfakcji. W procesie tym klient szuka odpowiedzi na pytanie „w czym jestem dobry?” w oparciu o swoje wyodrębnione mocne strony, świadomości tego co sprawia mu przyjemność oraz wyodrębnieniu tego, za co szanują go inni ludzie i z jakimi problemami zwracają się do niego. Ta wiedza staje się punktem wyjścia do planowania ścieżki kariery. W oparciu o te informacje klient wyznacza cel długookresowy i planuje kamienie milowe w drodze do jego osiągnięcia. W kolejnych krokach towarzyszę klientowi w określeniu zasobów  jakie posiada (wiedza, umiejętności) i jakie musi posiadać by zdobyć pracę marzeń, środowiska w jakim chce pracować, zakresem pracy (ludzie, rzeczy, informacje), obszarem i poziomem odpowiedzialności. Na tym etapie to klient jest ekspertem własnego życia, dlatego prowadzę go metodami coachingowymi, wspierając go w odkrywaniu własnych zasobów, wyznaczania celów, identyfikowania tego co sprawia mu radość, ale też pokonywaniu ograniczających przekonań i obaw. Dopiero wtedy przystępujemy do fazy czystego doradztwa, czyli pracy z CV, listem motywacyjnym i sposobem prezentacji na rozmowie rekrutacyjnej.

spadochron

Proces doradztwa zawodowego składa się zazwyczaj z 2-3 sesji (niekiedy wystarcza jedna), w zależności od zaawansowania klienta i tematyki z jaką przychodzi. W przypadku, kiedy klient potrzebuje jedynie wsparcia w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, LM), jest to z reguły jedna sesja.

Artykuły: