Moim celem jest pokazanie Ci jak, gdzie i w jakim czasie możesz zamienić niefajne „tak bardzo….”, na budujące i wspierające: tak, bardzo! Bardzo tego chcę! Zrobię to! Przy czym nie będę czarować i zaklinać rzeczywistości, a solidnie wspierać Cię w procesie coachingowym, mediacyjnym oraz nabywania nowych kompetencji i umiejętności.

Jestem dyplomowanym coachem, doradcą zawodowym, trenerem i mediatorem sądowym. Jestem też mamą dwójki fantastycznych dzieci oraz partnerką. Pracuję w duchu Porozumienia bez Przemocy.

Od ponad 15 lat efektywnie pracuję z przedsiębiorcami, osobami poszukującymi pracy, organizacjami pozarządowymi, władzami publicznymi i placówkami edukacyjnymi. Uwielbiam pracę z wartościami i na wartościach – dlatego specjalizuję się w działaniach Społecznie Odpowiedzialnych. Tworzę strategie i plany działań oraz pokazuję dlaczego dane działanie jest ważne biorąc pod uwagę cel strategiczny organizacji. Moją pasją są talenty i wszystko co się z nimi wiąże. Pomagam je odkrywać i rozwijać oraz wzmacniać, a także efektywnie wykorzystywać w codziennej działalności.

Współrealizowałam szereg prac związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jestem dyplomowanym coachem (w procesie akredytacji), doświadczonym trenerem, mediatorem sądowym oraz członkiem zespołu badawczego w projektach skupionych wokół etyki biznesu, etyki w działalności przedsiębiorstw i samorządów, rozwoju MSP i budowania programów współpracy NGO z władzami publicznymi. Jestem współautorem ponad 40 publikacji i raportów badawczych m.in. opracowań uwzględniających elementy SOB w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz analiz nt. ekonomicznych korzyści wynikających ze stosowania SOB.

Oferuję Ci, wsparcie i swoją obecność w procesie planowania Twojego życia w procesie zmiany i budowania przyszłości na solidnych fundamentach wartości i uważności.

Jako coach chcę towarzyszyć Ci w procesie rozwoju osobistego, definiowaniu i realizacji celów życiowych, odnajdywaniu życiowych wartości i podejmowaniu decyzji dobrych dla Ciebie.

Jako projektant kariery i doradca zawodowy chcę pomóc Ci w ponownym wejściu na rynek pracy. Możesz liczyć na moje wsparcie i doradztwo w zakresie możliwości, jakie daje rynek pracy, odkrycia mocnych i słabych stron, zaprojektowania kariery i przygotowania dokumentów rekrutacyjnych.

Jako doradca biznesu chcę pomóc Ci stworzyć Twoją działalność gospodarczą, przygotować profesjonalny biznesplan, a także pokazać możliwości uzyskania dotacji ze środków unijnych bądź z UP. Pomogę Ci też w zarządzaniu zespołem, wyzwalaniu talentów i motywacji oraz wdrażaniu elementów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Jako mediator pomogę Tobie/Wam w „zaplanowaniu” życia przy uwzględnieniu nowych okolicznościach, np.:  „Mama wraca do pracy, czyli jak to wszystko ogarnąć…?. Pomogę Wam przygotować plan podziału obowiązków, zasad dla wspólnego czasu i działań wychowawczych. Pokażę Wam możliwości „dogadania się” tak, by żadna ze stron nie odczuła frustracji i poczucia niezrozumienia.

Jako praktyk pozytywnego rodzicielstwa i trener kompetencji miękkich pokażę Wam formy i możliwości wsparcia dziecka. Oferuję Wam cykl spotkań pt. „Jak wychować i nie zwariować”, czyli  jak radzić sobie ze stresem dnia codziennego, jak wspierać uważność, wprowadzać komunikację bez przemocy i pozytywną dyscyplinę. Pokażę Wam jak możecie wspierać  wzrost poczucia wartości u Waszych dzieci, samoocenę i rozwijać ich kompetencje społeczne (cykl: „Jak wychować szczęśliwych ludzi”) oraz jak odkrywać i wspierać rozwój talentów u Waszych dzieci (cykl „Rozwiń skrzydła”).