Uświadom nieświadome

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem”  –  Carl Gustaw Jung.

Wiesz, że ”decydowanie” jest jedynym z najbardziej pracochłonnych i obciążających procesów w codziennej aktywności? Podejmowanie decyzji, to trud analizy sytuacji, „zważenia” elementów mających wpływ na daną decyzję, ewentualnych jej konsekwencji, wyników działań, i tysiąca innych składowych, które wrzucamy do maszynki zwanej „mózg”. I tak kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt razy dziennie. Bo przecież nawet kupując bułkę, podejmujesz decyzję czy będzie to kajzerka czy bułka z ziarnem. I czymś się wtedy kierujesz prawda? Myślałaś/ myślałeś kiedyś o tym?

Decydowanie ma jeden, bardzo ważny aspekt – to wartości, które wyznajesz. Zaszczepione, uświadomione, lub nie. To one, między innymi, decydują o tym jaka będzie Twoja pierwsza decyzja.
Pierwotne podejmowanie decyzji odbywa się na poziomie mózgu nieświadomego, w oparciu o holistyczne dane m.in. „wdrukowany” system wartości. Następnie „wkracza” mózg świadomy i jego logika oraz analizowanie. Pod jego wpływem, decyzja często jest zmieniana i czasem zdarza się, że staje się niezgodna z nieuświadomionymi, ale wciąż będącymi naszą częścią, wartościami. Taka decyzja nas uwiera, powoduje wyrzuty sumienia, budzi w nocy i powoduje dyskomfort w samopoczuciu.

Nie da się w pełni połączyć podświadomości ze świadomością. Można jednak budować trwałe mosty i łączyć ich elementy składowe. Dziś właśnie chciałabym pomóc zbudować Ci taki most w zakresie WARTOŚCI, pomagając Ci w ich uświadomieniu, zrozumieniu i oswojeniu.

Twoja hierarchia wartości

System wartości to Twój kręgosłup moralny, który bud uje Ciebie jako człowieka, jako pracownika, matkę, męża, żonę, siostrę, córkę, syna, przyjaciółkę itd. Dlatego uświadomienie ich sobie i zrozumienie, jest ogromnie ważne dla Ciebie i środowiska, w którym żyjesz. Nazwanie wartości, które są dla Ciebie najważniejsze i którymi kierujesz się w życiu, pozwoli Ci:

  • lepiej podejmować decyzje,
  • podejmować je zgodnie z samym/samą sobą i
  • zrozumieć, dlaczego decydujesz tak, a nie inaczej.

Uświadomienie i sprecyzowanie hierarchii wartości jest pierwszym krokiem do świadomego budowania swojego życia, w zgodzie z samym/samą sobą Zaczynamy!


Spośród wartości wypisanych w tabeli skreśl 10 tych, które są dla Ciebie najmniej istotne. Nie oznacza to, że skreślone komórki nie są dla Ciebie wcale ważne – oznacza to tylko tyle, że na tu i teraz, inne są ważniejsze.

Miłość Balans Wsparcie Dobra zabawa Energia
Akceptacja Harmonia Wykształcenie Rozwój Satysfakcja
Zaufanie Intuicja Kreatywność Wygoda Radość
Wiara Motywacja Wrażliwość Humor Szczęście
Zdrowie Pasja Wyobraźnia Marzenia Bogactwo
Piękno Niezależność Podróże Wdzięczność Dostatek
Intymność Elastyczność Szczerość Mądrość Sukces
Spokój Wolność Przyjaźń Wyzwania Perfekcjonizm
Pewność Duma Komfort Bezpieczeństwo Stabilność
Prestiż Efektywność Odwaga Nadzieja Sława
Lojalność Przygoda Sprawiedliwość Ryzyko Rozwój osobisty

 

Aby wygodniej było Ci wykonać to zadanie, możesz wydrukować listę wartości albo stworzyć na kartce własną listę.

Już? Masz to?

To kolejny raz spośród pozostałych wartości w tabeli skreśl kolejne 10 tych, które są dla Ciebie najmniej istotne. Ponownie, nie oznacza to, że skreślone komórki nie są dla Ciebie wcale ważne – oznacza to tylko tyle, że na tu i teraz, inne są ważniejsze.

Już? Masz to?

To kolejny raz spośród pozostałych wartości w tabeli skreśl kolejne 10 tych, które są dla Ciebie najmniej istotne. Ponownie, nie oznacza to, że skreślone komórki nie są dla Ciebie wcale ważne – oznacza to tylko tyle, że na tu i teraz, inne są ważniejsze. (Wiem, wiem co sobie myślisz, ale uwierz mi, że w ten sposób to ćwiczenie jest najgłębsze i pozwala zajrzeć głęboko w siebie).

Już? Masz to?

Teraz, spośród tych, które pozostały, wybierz 5, które są dla Ciebie najważniejsze. To wartości absolutnie nadrzędne. Daj sobie na to czas. Przemyśl dobrze swoje wybory. Pamiętaj, że tabela nie wyczerpuje wszystkich wartości, więc jeżeli widzisz, że którejś wartości brakuje, po prostu ją dodaj.

Kiedy już wybrałeś/ wybrałaś spróbuj uszeregować te 5 wartości w kolejności od najważniejszej, nadając im numery od 1 do 10 (gdzie 1 to wartość absolutnie najważniejsza w Twoim życiu).

Nie jest to proste, prawda?

A teraz odpowiedz sobie na pytania myśląc o każdej z wartości osobno:

  • Co oznaczają dla Ciebie wybrane wartości?
  • Czy realizujesz wybrane wartości w swoim życiu?
  • Jak je realizujesz w swoim życiu?
  • Jak chciałbyś/chciałabyś je realizować?