WARSZTATY

Aktywizacja społeczna i zawodowa to proces wymagający dużego nakładu pracy zarówno ze strony pracowników socjalnych, jak i ich klientów. Kluczem do sukcesu jest umiejętne pokierowanie procesem w sposób taki, aby dać klientowi wędkę, nauczyć go z niej korzystać, a następnie wspierać go w
wyodrębnieniu swoich zasobów, wytyczeniu celów rozwojowych, zaplanowaniu realnych działań i wzmacnianiu jego motywacji do podejmowania kolejnych zadań.

Mając to na uwadze proponujemy cykl warsztatów, w trakcie których poznacie Państwo narzędzia badania zasobów klientów, metody prac w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, metody prowadzenia rozmów opartych na Porozumieniu bez Przemocy oraz narzędzia wytyczania celów rozwojowych. Dodatkowo pokażemy Państwu techniki pobudzania i podtrzymywania motywacji wewnętrznej u Państwa klientów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą!